SFO

 • ikon
  Steen Grønning den 11-10-2016
  Informationsmøde vedr. skolestart og forårs-SFO onsdag d. 2. nov.

  Se invitation her.....

   
 • ikon
  Finn Holm Ewald den 07-09-2016
  Handleplanen mod mobning er i Trivselsplanen
  I den seneste tid har der i de landsdækkende medier været fokus på skolernes handleplaner mod mobning. Blandt andet har det været fremme, at en tredjedel af skolerne ikke lavet en handleplan. På Munkebjergskolen lavede vi handleplanen tilbage i 2010. Vi valgte at integrere den i skolens overordnede Trivselsplan, der beskriver de mange forebyggende tiltag, der skal fremme de relationelle forhold, der skal modvirke til at begrænse mobning blandt eleverne. Det er i kvaliteten af skolens fællesskaber, vi bedst kan modvirke mobning. Derfor har vi alle et ansvar for at opretholde gode vaner i samværet ved bl.a. at være bevidste om, hvordan vi taler om og med hinanden. Det gælder eleverne, men I høj grad også skolens medarbejdere og i hjemmene.

  I trivselsplanen finder I derfor en samling af alle de trivselsfremmende tiltag, der er en del af skolens hverdag. Hvis I har lyst til at læse den eller bare genopfriske indholdet, så finder I den på forsiden af skoleporten under menupunkter "Om skolen". Hvis I har kommentarer, forslag til ændringer eller forbedringer er I som altid meget velkomne til at kontakte os.
 • ikon
  Finn Holm Ewald den 16-08-2016
  Ny læringsplatform for alle elever i Odense Kommune

  I år tager vi et nyt digitalt redskab i brug, der har til formål et skabe et endnu tættere samarbejde med jer om, hvordan jeres barn udvikler sig, lærer og trives i skolen. Derfor begynder skolerne i Odense fra skoleåret 2016/17 at anvende læringsplatformen MinUddannelse. Det betyder bl.a., at I vil opleve nye elevplaner, som løbende gennem skoleåret viser, hvad jeres barn lærer i de enkelte fag.

  MinUddannelse er kort fortalt et digitalt redskab, som lærere og pædagoger bruger, når de planlægger, udfører og evaluerer undervisningen. I MinUddannelse laves undervisningsforløb, og der opstilles mål for jeres barns undervisning. Efterhånden som jeres barn arbejder med de forskellige undervisningsforløb og mål, bliver disse samlet i elevplanen. Det betyder, at elevplanen kommer til at se anderledes ud, end den I er vant til, og løbende vil være opdateret med de seneste aktiviteter og mål.

  Vi begynder nu og bygger gradvist på

  MinUddannelse rummer mange muligheder, som medarbejderne gradvist vil benytte sig af i hverdagen. Over tid vil alle forløb, årsplaner og evalueringer i alle fag blive fyldt og samlet, så det følger barnet i hele skoleforløbet. I det første år vil vi fortrinsvist koncentrere os om de to store fag, dansk og matematik.

  Vi har brug for at øve os, så i starten vil der være forskel på, hvor meget information, der vil være tilgængelig for jer fra de enkelte klasser og fag. Det er planen, at alle elementer i MinUddannelse skal være fuldt implementeret ved udgangen af 2017. På sigt er det også meningen, at eleverne kan anvende MinUddannelse til afleveringer, projekter mm.

  Den primære kontakt mellem skole og hjem vil ind til videre fortsat være i forældreintra.

  I skal som forældre logge på med jeres Nemid på www.minuddannelse.net for at få adgang til jeres børns oplysninger.

  Venlig hilsen, Finn Holm